Jouw Winkelwagen
» Aantal items: 0
» Prijs:
» Bekijk winkelwagen

blokhut vdv 1 300x200

blokhut vdv 1  300x200
€ 1.049,00 € 749,00

blokhut vdv 8 250x250+300x250

blokhut vdv 8 250x250+300x250
€ 1.899,00 € 1.399,99

Onze openingstijden zijn:
Maandag     van 8,30 t/m 18,00 uur

Dinsdag       van 8,30 t/m 18,00 uur

Woensdag   van 8,30 t/m 18,00 uur

Donderdag  van 8,30 t/m 21,00 uur

Vijdag          van 8,30 t/m 18,00 uur

Zaterdag      van 8,30 t/m 17,00 uur

U kunt natuurlijk altijd een afspraak maken op andere tijden.

.

vuurwerk bestellingen zijn altijd afgehaald nieuw-weerdinge 

besteld en betaalde bestellingen kunnen niet worden geanuleerd 


    •    Levering uitsluitend via i-deal of onder rembours.
    •    Alle prijzen, artikelomschrijvingen en levertijden zijn onder voorbehoud van typfouten en wijzigingen.
    •    Alle artikelen zijn in principe uit voorraad leverbaar, toch kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgschade van naleveringen of backorders.
    •     Alle leveringen binnnen Nederland zijn franco huis, leveringen naar het buitenland zijn NIET franco. De toeslag hiervoor verschilt per land, via contact kunt u het actuele tarief opvragen.
    •    Bij niet betalen van uw bestelling word €15,00 annulering- en administratiekosten plus 10% van de bestelwaarde inclusief btw in rekening gebracht. Wordt de bestelling in kwestie binnen 24 uur door u geannulleerd en de bestelling is al verstuurd dan worden alleen de verzendkosten in rekening gebracht.
    •    Niet of deels betaalde goederen blijven eigendom van vanderveenhoutbouw.nl
    •    Indien uw bestelling door de verzenddienst aan ons wordt teruggestuurd bent U opnieuw de volledige frankeringskosten plus btw verschuldigd.
    •    Indien betaling niet binnen 5 dagen wordt ontvangen vervallen eventuele gereserverde en/of laatste (uit voorraad) artikelen, teveel betaald geld wordt niet gerestitueerd maar blijft tegoed staan.
    •    Verzending geschiedt op risico koper.
    •    Eventuele transportschade dient direct te worden gemeld via email inclusief foto's van de schade.
    •    Aanlevering bij verzenddienst gebeurt binnen 48 uur na ontvangst van betaling met uitzondering van zaterdag en zondag.
    •    Indien betaling niet binnen 3 dagen na bestellen wordt ontvangen vervalt de bestelling, aanbiedingen welke geldig waren tijdens de bestelling komen daarmee ook te vervallen.
    •    De garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering tenzij ander staat aangegeven op het door de Van der Veen Houtbouw verstrekte garantie bewijs, dit is uw pakbon en factuur.
    •    Vanderveenhoutbouw.nl verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Dit bewijs dient ten aller tijde met een defect product mee gestuurd te worden, bij gebreke hiervan wordt er geen garantie verleend
    •    Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook en waar dan ook aan aangericht welke is ontstaan door materiaalfouten en of breuk, schade aangebracht door derden of transport schade ongeacht hoe deze is ontstaan.
    •    Voor alle in onze onlinewinkel aangeboden artikelen geldt dat de afbeeldingen slechts als voorbeeld dienen, wij leveren zoveel mogelijk het juiste artikel en waar dit niet mogelijk is een vervangingsartikel.
    •    Garantie is altijd op basis van opsturen, verzendkosten worden niet vergoed.
    •    Ruilen en/of terugbrengen van goederen is alleen mogelijk nadat U hiervoor toestemming hebt gevraagd en van vanderveenhoutbouw.nl een retour nummer hebt ontvangen, ongevraagd teruggezonden artikelen worden automatisch het eigendom van vanderveenhoutbouw.nl.
    •    Wij geven geen geld terug, U ontvangt bij terug sturen van artikelen een tegoedbon welke 1 jaar geldig is.
    •    Verzendkosten worden nimmer terugbetaald en zijn voor rekening van koper.
    •    Reparaties worden verricht tegen het op dat moment geldende tarief, defecte onderdelen worden niet geretourneerd, indien een artikel of deel daarvan onherstelbaar blijkt worden de gemaakte uren en gebruikte componenten normaal in rekening gebracht.
    •    Bij annullering van de reparatie brengen wij 2 serviceunits large in rekening alsmede de verzendkosten.
    •    Bij reparaties door derden vervalt de garantie.
    •    De kosten van reparaties door derden worden niet vergoed.
    •    Indien reparatie niet mogelijk blijkt brengen wij 1 serviceunit in rekening, dit steeds per aangeboden item.Op al onze leveringen is het Nederlands Recht van toepassing.
    •    Van der Veen Houtbouw is niet verantwoordelijk wanneer een van onze produkten door een luchtvaartmaatschappij/ reisorganistatie/ vervoerder om wat voor reden dan ook wordt geweigerd.
    •    Aan de opgegeven afmetingen en gewichten kunnen geen rechten worden ontleend.
    •    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de 
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze 
bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
    •    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en 
de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke instructies.
    •   

Jouw Winkelwagen
» Aantal items: 0
» Prijs:
» Bekijk winkelwagen

blokhut vdv 1 300x200

blokhut vdv 1  300x200
€ 1.049,00 € 749,00

blokhut vdv 8 250x250+300x250

blokhut vdv 8 250x250+300x250
€ 1.899,00 € 1.399,99

Onze openingstijden zijn:
Maandag     van 8,30 t/m 18,00 uur

Dinsdag       van 8,30 t/m 18,00 uur

Woensdag   van 8,30 t/m 18,00 uur

Donderdag  van 8,30 t/m 21,00 uur

Vijdag          van 8,30 t/m 18,00 uur

Zaterdag      van 8,30 t/m 17,00 uur

U kunt natuurlijk altijd een afspraak maken op andere tijden.

.